facebook
google+
kontakt
twitter
Choroby odzwierzęce
Czym możesz zarazić się od swojego psa, jak temu zapobiec i jakie mogą być skutki chorób odzwierzęcych dla nas- ludzi?
Jesteś w:   Start   »
Artykuły   »
Choroby odzwierzęce

„Prezent” od czworonoga, czyli co nam grozi ze strony naszych milusińskich?!


Choroby odzwierzęce, czyli antropozoonozy, są dość częstym problemem właścicieli zwierząt domowych na przestrzeni ostatnich lat, a w zakresie niektórych schorzeń obserwujemy wręcz tendencje zwyżkowe. Być może wzrost liczby odnotowanych zakażeń związany jest z trendem posiadania zwierząt domowych- w tym coraz częściej tych egzotycznych, a być może z doskonaleniem technik diagnostycznych umożliwiających wykrywanie coraz większej ich ilości. Bez względu na to, gdzie leży prawda warto jednak poznać kilka najczęstszych przypadłości odzwierzęcych aby potrafić skutecznie im zapobiegać.

W jaki sposób dochodzi do zarażenia?

W zależności od etiologii oraz czynnika wywołującego dane schorzenie, różne są drogi zakażeń. Zasadnicze z nich to:
 • Ugryzienie przez zarażone zwierzę
 • Podrapanie (pazury)
 • Kontakt z odchodami, zakażonymi wydzielinami, krwią
 • Droga pokarmowa- spożycie zakażonych lub zanieczyszczonych pokarmów, brak należytej higieny spożywania posiłków
 • Układ oddechowy- wdychanie kurzu zawierającego drobnoustroje chorobotwórcze
 • Bezpośredni kontakt, dotyk zarażonego zwierzęcia
 • Przenoszenie przez owady pasożytujące, np. pchły (dżuma, tyfus szczurzy, tasiemiec, tularemia),

Jakie choroby zagrażają nam najczęściej?

Schorzenia pochodzenia zwierzęcego jakimi zarażamy się od zwierząt domowych można podzielić w zależności od wywołujących je czynników na:

                   1. Zakaźne, infekcyjne wywoływane przez drobnoustroje

a) Wirusowe:
Do zakażeń tego typu nie dochodzi często z uwagi na odmienność genetyczną naszych gatunków. DNA wirusów poszczególnych gatunków jest odmienne toteż większe prawdopodobieństwo wystąpi w przypadku zarażenia się człowieka od szympansa, który jest do nas bardziej zbliżony genetycznie. Istnieją jednak choroby wirusowe, które są dla człowieka niebezpieczne, jak np. wścieklizna.
Wścieklizna;
Bez wątpienia jest ona najtragiczniejszą w skutkach chorobą, która w przypadku wystąpienia objawów kończy się śmiercią- najczęściej w okresie tygodnia. Do zakażenia dochodzi w trakcie ukąszenia przez zarażone zwierzę, kontakt z zarażoną śliną uszkodzonej skóry i sporadycznie drogą oddechową (wdychanie zakażonego powietrza w jaskiniach) oraz kontakt z moczem, odchodami i wydzielinami zarażonego zwierzęcia. Nie istnieje lek przeciwko tej chorobie, toteż jedynymi skutecznymi działaniami zapobiegającymi jej rozwojowi są szczepionki podawane w przypadku ryzyka zarażenia oraz opcjonalnie immunoglobuliny.  Szczepionkę trzeba podać, zanim wystąpią objawy zakażenia; podaje się ją wg następującego schematu:
 • I dawka – w jak najkrótszym czasie od kontaktu ze zwierzęciem,
 • II dawka - 3 dni po dawce początkowej,
 • III dawka - 1 tydzień od pierwszego szczepienia,
 • IV dawka - 2 tygodnie od pierwszej dawki,
 • V dawka - po miesiącu od pierwszej dawki,
 • VI dawka - po 3 miesiącach od pierwszego szczepienia (tylko wtedy, jeśli zaistniało poważne zagrożenie wścieklizną).
Ponieważ wirus wścieklizny pojawia się w ślinie zwierzęcia w ostatniej fazie choroby (zwierzę nie przeżyje dłużej niż 12 dni), w diagnostyce wykorzystuje się metodę obserwacji zwierzęcia, gdyż wiadomym jest, że jeśli przeżyje wskazany czas nie mógł nikogo zarazić poprzez ukąszenie. Objawy zachorowania na wściekliznę u człowieka to:
 • mrowienie miejsca ukąszenia
 • gorączka
 • ból potylicy
 • zmęczenie
 • halucynacje i torsje
 • światłowstręt
 • wodowstręt
 • drgawki, niedowłady i paraliż
Choroby odzwierzęce - 1 - CBDZOE
b) Bakteryjne:
Leptospiroza; 
Wywołana jest przez krętki Leptospira, które są wydalane z moczem zarażonych zwierząt, w tym psa. Środowiskiem, w jakim bytują bakterie jest zazwyczaj woda i błoto. Wnikają do organizmu poprzez uszkodzone powłoki skórne powodując objawy chorobowe:
 • wysoka gorączka
 • dreszcze
 • bóle głowy, mięśni i stawów
 • przekrwienie spojówek i błony śluzowej gardła
 • opryszczka wargowa
 • rumień skóry
 • różnopostaciowa wysypka
  Nieprawidłowo leczona może doprowadzić do uszkodzenia nerek oraz zgonu. Kuracja wymaga bezwzględnie hospitalizacji.
Papuzica i ornitoza;
Zarażenie następuje poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego odchodami, kontakt z odchodami i wydzielinami oraz piórami zakażonych ptaków. Podstawowymi objawami są schorzenia dróg oddechowych wraz z objawami towarzyszącymi, jak: wysoka gorączka, kaszel.

c) Grzybicze:
Niestety, grzybice występujące u naszych podopiecznych mogą być zaraźliwe dla ludzi. Najczęstszymi objawami, które powinny nas skłonić do wizyty u dermatologa są:
 • zaczerwienienia skóry,
 • drobne wypryski,
 • krostki i liszaje
 • łuszczeniem się naskórka itp.
Choroby odzwierzęce - 2 - CBDZOE

2. Choroby pasożytnicze, wywoływane zarówno przez pasożyty zewnętrzne, jak i wewnętrzne
 

a) Pierwotniaki:
Toksoplazmoza;
Chorobę wywołuje pierwotniak – Toxoplasma gondii, którego nosicielem są koty. Choroba ta jest szczególnie niebezpieczna dla płodów; może powodować poważne wady wrodzone oraz poronienia. Zarażenie może nastąpić poprzez spożycie zakażonego mięsa lub drogą oddechową, poprzez wdychanie zarażonego pierwotniakiem powietrza. Powietrze może ulec skażeniu w efekcie obecności zarażonych odchodów, do którego dochodzi najczęściej w miejschach gdzie bytują koty będące nosicielem toksoplazmy (np. piwnice). Podstawowe objawy to:
 • Drgawki
 • Infekcje układu nerwowego, np. zapalenie mózgu
Gardioza;
Wywołana jest pierwotniakiem Giardia lamblia i zaliczana jest obecnie do najczęściej spotykanych pasożytów pierwotniakowych. Szacuje się, że się lambliozą tą zaraża się nawet do 50% dzieci
Choroby odzwierzęce - 3 - CBDZOE
Nosicielami są przeważnie szczenięta, ale do zakażenia może dojść także poprzez spożycie spożycia zanieczyszczonej żywności lub wody. Cysty pierwotniaka znajdują się w kale; sam pasożyt bytuje zazwyczaj w dwunastnicy, na kosmkach jelitowych, w pęcherzyku żółciowym oraz w drogach żółciowych. W zależności od intensywności namnożenia, gardioza daje różne objawy; do najczęstszych należą:
 • napadowe bóle brzucha, trudne do zlokalizowania,
 • zaburzenia trawienia,
 • predyspozycje do biegunek na przemian z zaparciami,
 • okresowo obfite i mocno cuchnące stolce,
 • niedokrwistość niedobarwliwa spowodowana niedoborem żelaza,
 • okresowo pojawiające się gorączki ze spadkami ciśnienia tętniczego
 • uporczywy trądzik oraz wysypka alergiczna
 • wychudzenie,
 • niedorozwój fizyczny mogący być efektem niedoborów.
b) Stawonogi:
Świerzbowiec;
pasożytujący na skórze zwierzęcia jest dość trudnym do wyleczenia pajęczakiem, którym można zarazić się podczas bezpośredniego kontaktu z zarażonym pupilem. Choroba ta objawia się wzmożonym świądem i podrażnieniami skóry. Wymaga leczenia dermatologicznego oraz ścisłego przestrzegania zasad higieny z uwagi na możliwość zarażania.
Nużeniec;
choć uznaje się, że do zakażeń tym roztoczem dochodzi bardzo rzadko, niemniej osoby o obniżonej odporności oraz dzieci powinny zachować szczególną ostrożność w kontaktach z zarażonym zwierzęciem.
Choroby odzwierzęce - 4 - CBDZOE
c) Płazińce, obleńce
Bąblowica;
wywoływana jest przez tasiemca, którym może być zarażony nasz pies. Człowiek jest żywicielem pośrednim tego pasożyta. Z jajeczek, które dostają się do naszego organizmu drogą pokarmową, wykluwają się larwy, które poprzez ścianki jelita przenikając do układu krwionośnego i limfatycznego a następnie osadzają w naszych narządach, gdzie rosną. Towarzyszące rozwojowi choroby objawy są niejednolite i zależne od tego, w jakim narządzie umiejscowiła się larwa. W przypadku lokalizacji w wątrobie będą to, np.: niewydolności wątroby, nadciśnienie wrotne, zapalenia dróg żółciowych, żółtaczka mechaniczna. Jeśli larwy rozwijają się w płucach może dochodzić do stanów zapalnych w dolnych drogach oddechowych, powodować duszność oraz kaszel u chorego. W przypadku natomiast umiejscowienia tasiemca w mózgu - chory może mieć kłopoty z widzeniem oraz zaburzenia świadomości i stany padaczkowe.
 
Toksokaroza;
Jest to choroba występująca najczęściej wśród dzieci bawiących się w piaskownicach. Przyczyną zakażenia są nicienie jelitowe - glista psia (Toxocara canis) lub glista kocia (Toxocara cati), których jaja obecne są w piasku oraz na nieumytych warzywach rosnących w zanieczyszczonej ziemi. Trafiają one do organizmu drogą pokarmową a następnie larwy osadzają się w narządach wewnętrznych, np.: wątrobie, płucach, mózgu, oczach i sercu Objawy są niewyraźne, często niezauważalne; najczęstsze to: podwyższona temperatura, kaszel, osłabienie. Leczenie polega na podawaniu leków przeciwpasożytniczych.

Jak ustrzec się zarażenia?

Pomimo zaawansowanych technik medycznych oraz farmakologicznych leczenie wielu schorzeń odzwierzęcych jest skomplikowane i zróżnicowane jeśli chodzi o skuteczność. Niektóre zaś spośród zoonoz nadal pozostają nieuleczalne a także śmiertelne!
Choć lista schorzeń, którymi możemy zostać obdarowani przez naszych podopiecznych jest dość długa, nie oznacza to wcale, że musimy paść ich ofiarą lub też zupełnie rezygnować z towarzystwa braci mniejszych. Pamiętajmy, że obecność czworonogów w naszych domach niesie ze sobą zdecydowanie więcej pozytywów niż zagrożeń, które to przy odrobinie rozwagi oraz dyscypliny można wyeliminować niemal całkowicie a z bakteriami oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi stykamy się niemal każdego dnia, choćby w sklepie, czy na przedmiotach codziennego użytku (banknoty, klawiatura, środki komunikacji itd.). Do problemu należy zatem podjeść z rozwagą, bez  paranoi ale też i ze świadomością potencjalnych zagrożeń.
Prewencja zoonoz opiera się głównie na unikaniu źródła zakażenia, zatem podstawową kwestią będzie stosowanie się do kilku wytycznych, jak np.:
 1. Przestrzeganie podstawowych zasad higieny, a więc:
 • Mycie rąk po zabawie ze zwierzętami oraz kontakcie z ich odchodami
 • Dbanie o czystość przedmiotów używanych przez zwierzęta (legowisk, misek, kuwet itp.)
 • Unikanie lizania twarzy oraz kontaktu z żywnością
 1. Unikanie kontaktu z nieznanymi zwierzętami, zwłaszcza takimi, które wykazują objawy chorobowe oraz nieprawidłowe zachowania
 2. Niedopuszczanie do kontaktu czworonoga z odchodami, padliną itp.
 3. Systematyczne przeprowadzanie zabiegów profilaktycznych: szczepień i odrobaczania zwierząt domowych a w razie niepokojących objawów konsultacje weterynaryjne
 4. Niespożywanie, wody z nieznanych źródeł (kałuże, rzeki itp.)
Natychmiastowe zgłoszenie lekarzowi jakichkolwiek przypadków ukąszeń i podjęcie zaleconego leczenia.
  Powrót do listy artykułów    Załóż konto w CBDZOE i zarejestruj swojego pupila  
przewiń w lewo
 • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
 • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
przewin w prawo
zwierzęta rejestracja baza danych CBDZOE

przewiń
do góry