facebook
google+
kontakt
twitter
Kod numeryczny mikroczipa - Fakty i mity
Co jest prawdą a co nie odnośnie numerów mikroczipów? Czy zasadne jest gloryfikowanie mikroczipów z kodem kraju 616?
Jesteś w:   Start   »
Artykuły   »
Kod numeryczny mikroczipa - Fakty i mity

KOD NUMERYCZNY MIKROCZIPA - CZYLI FAKTY I MITY NA TEMAT CZIPOWANIA!

 Transponder chip dla zwierząt

Po raz kolejny udowadniamy, iż przydzielony przez ICAR kod numeryczny nie ma żadnego powiązania z jakością techniczną samego transpondera! Każdy, wyprodukowany zgodnie z normami ISO mikroczip bez względu na to, jaki posiada kod unikatowy, jest urządzeniem bezpiecznym dla zwierzęcia. Wszelkie teorie, dyskryminujące niektóre grupy kodów numerycznych wynikają bądź ze znikomej wiedzy na temat idei i zasad czipowania zwierząt, bądź też są przejawem łamania zasad uczciwej konkurencji, ukierunkowanej na wprowadzenie klienta w błąd i próbą obniżenia reputacji innych firm sprzedających mikroczipy.

W związku z wciąż pojawiającymi się wątpliwościami oraz dezinformacją dotyczącą legalności (czy też jej braku) dystrybuowanych mikroczipów, ostrzeżeniami publikowanymi przez jedną z baz podczas prób rejestracji niektórych kodów numerycznych odnośnie ich rzekomej niezgodności z przyjętymi normami ISO oraz zagrożeniem dla zdrowia zwierząt, pragniemy po raz kolejny naświetlić tematykę zagadnienia dotyczącego zależności sekwencji numerycznej w odniesieniu do jakości tudzież źródła pochodzenia mikroczipów.

Mikroczip w standardzie FDX-B jest transponderem (elektroniczny układ nadawczo-odbiorczy) posiadającym unikalny kod numeryczny, który składa się z 15 kolejnych cyfr.

W krajach europejskich, kod skonstruowany jest z 15 cyfr, a nad jego niepowtarzalnością czuwa ICAR (Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Zwierząt z siedzibą w Rzymie). Instytucja ta podejmuje działania w celu zapewnienia wymaganej jakości mikroczipów oraz nadawania poszczególnym producentom unikalnych numerów kodu. ICAR na samym początku kieruje próbki urządzeń na badania jakości wykonywane przez zewnętrzne laboratoria badawcze, które w końcowym etapie wydają decyzje o dopuszczeniu producenta do współpracy z ICAR bądź nie. Zarówno pule numeryczne rozpoczynające się od liczby 900 (kod wspólny), jak i 9XX (kod producenta) są nadawane przez ICAR i w równym zakresie posiadają gwarancję jakości oraz legalności zastosowanego mikroczipa. Poniżej prezentujemy szczegółową konstrukcję poszczególnych typów kodów wraz z ich objaśnieniem.

OGÓLNY SCHEMAT KONSTRUKCJI KODU:

 - 14 - CBDZOE

  - 15 - CBDZOE  Kod współdzielony (900), kod kraju (np. 616) lub kod producenta (9XX)
  - 16 - CBDZOE   Kod producenta
  - 17 - CBDZOE  Niepowtarzalny  numer microchipa

A)    Kody rozpoczynające się od liczby - 900...

chipy z kodem zaczynajacym sie od 900

Jest to kod współdzielony (wspólny), przydzielany przez ICAR producentom, którzy po raz pierwszy ubiegają się o nadanie im puli numerycznej; w kolejnym etapie istnieje możliwość wykupienia od ICAR puli numerycznej rozpoczynającej się od kodu zawierającego numer producenta –  kod zaczyna się od liczb 9XX (pkt B).
ICAR przydzielając kod współdzielony (wspólny) opiera swoją decyzję o szczegółowo przeprowadzane testy oraz badania jakości mikroczipów danego producenta, toteż oficjalnie nadany kod 900 oznacza, że mikrochipy spełniają wszystkie wymagane normy – w tym normę ISO 11784 / 11785 i są całkowicie bezpieczne dla zdrowia zwierząt. Ich wysoki standard oraz bezpieczeństwo gwarantują wydane certyfikaty poświadczające ich jakość (Certyfikat ICAR, Deklaracja Zgodności).

B)    Kody rozpoczynające się od liczby – (9XX)

chipy z kodem zaczynajacym sie od 9xx

Kod 9xxx otrzymują producenci w kolejnym etapie współpracy z ICAR, którzy wcześniej mogli posługiwać się wyłącznie kodem współdzielonym (wspólnym) - 900… Numeracja ta przydzielana jest producentom pragnącym posiadać własny, charakteryzujący ich działalność kod. Producenci otrzymują swoje kody zarówno dla produkcji mikroczipów, obrączek, kolczyków dla bydła.

C)    Kody rozpoczynające się od numeru krajowego XXX

chipy z kodem zaczynajacym sie od xxx

- zaczyna się od kodu krajowego zgodnego ze standardem ISO-3166

kolejne cyfry po kodzie kraju oznaczają kod producenta. Np. XXX 991 XXX XXX

Warto sprawdzić ten link (https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166);

NALEŻY PODKREŚLIĆ, IŻ STANDARD TEN NIE ZOSTAŁ UTWORZONY CELOWO DO NADAWANIA KODÓW NUMERYCZNYCH DLA MIKROCZIPÓW, A REGULUJE ON KODY POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW ORAZ JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH!!!

Kod krajowy - XXX może zostać przydzielony przez ICAR tylko w sytuacji, gdy w danym państwie został wyznaczony kompetentny organ administracyjny posiadający uprawnienia do złożenia wniosku o wydanie puli numerycznej dla mikroczipów oraz zawiadywania przydzielonymi pulami numerów co w przypadku Polski nie ma dotychczas miejsca.

W przypadku gdy w kraju nie ma organu przydzielającego numery przypisane do danego państwa - ICAR przydziela wyłącznie pulę numerów z kodem wspólnym (współdzielonym) - 900 lub kodem producenta – 9XX.

Przydzielony numer mikroczipa nie pozostaje zatem w ścisłym związku z jego producentem i twierdzenia gloryfikujące wyższość jednych kodów numerycznych nad innymi są z założenia niezasadne i nieprawdziwe. Szczególnie zaś niedorzeczne w tym kontekście są teorie, jakoby mikroczipy posiadające określone grupy kodów numerycznych cechowały się niższym standardem jakości wykonania lub też negatywnie oddziaływały na stan zdrowia zaczipowanego zwierzęcia.

  Powrót do listy artykułów    Załóż konto w CBDZOE i zarejestruj swojego pupila  
przewiń w lewo
  • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
    Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
    Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
    Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
    Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
przewin w prawo
zwierzęta rejestracja baza danych CBDZOE

przewiń
do góry