facebook
google+
kontakt
twitter
REGULAMIN I POLITYKA
Centralna Baza Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie
Jesteś w:   Start   »
REGULAMIN I POLITYKA

Centralny Rejestr Hodowli Zwierząt i Reproduktorów

 
 • Rejestr jest funkcją adresowaną do hodowców psów zrzeszonych w ZKwP (FCI) oraz kotów, zrzeszonych w organizacjach podlegających WCF, FIFE, FFE, TICA
 • Korzystanie z rejestru jest dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników CBDZOE
 • Umieszczane w katalogu hodowle/reproduktory, muszą posiadać wymagane uprawnienia hodowlane, zgodne ze statutem przynależnej organizacji, potwierdzone wydaną przez adekwatną organizacje dokumentacją
 • Rejestracja hodowli/reproduktora wiąże się z akceptacją zasad funkcjonowania Centralnego Rejestru Hodowli Zwierząt i Reproduktorów
 • Hodowca/właściciel reproduktora, dokonując rejestracji swojej hodowli/reproduktora, zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej posiadane przez jego zwierzęta uprawnienia hodowlane, w formie skanów. Niniejsza dokumentacja powinna być przesłana na adres pomoc@cbdzoe.pl w terminie dziesięciu dni od daty dokonania rejestracji hodowli/reproduktora w CRHZiR
 • Dokonujący wpisu gwarantuje, że zamieszczone publikowane treści (w tym zdjęcia) są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 • Treść informacji wprowadzanych do bazy powinna w jasny sposób nawiązywać do tematu, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności, co do właściwości tematu, takich jak: stan zdrowia zwierzęcia, pochodzenie, cechy charakterystyczne, dokumentacja
 • Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników treści oraz zdjęcia
 • Administrator ma prawo usunięcia wpisu dokonanego w rejestrze w przypadkach naruszenia zasad Regulaminu lub przepisów prawa.

<< Powrót

przewiń w lewo
 • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
 • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
przewin w prawo
zwierzęta rejestracja baza danych CBDZOE

przewiń
do góry