facebook
google+
kontakt
twitter
REGULAMIN I POLITYKA
zapoznaj się ze szczegółami funkcjonowania bazy oraz regulaminem i polityką prywatności
Jesteś w:   Start   »
REGULAMIN I POLITYKA

Definicje

 
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
 

Administrator— RFOG POLAND Tomasz Paszkowski ul. Starogrodzka 1/2 72-300 Gryfice NIP 857-115-72-13; REGON 811833063

Baza CBDZOE – Centralna Baza Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie – internetowa baza danych prowadzona przez Administratora w języku polskim, umożliwiająca rejestrowanie zwierząt oznakowanych oraz przeglądanie tych danych, dostępna w domenie internetowej www.cbdzoe.pl         

Użytkownik — oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z bazy CBDZOE zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba niepełnoletnia, nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto;

Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w bazie, służący do rejestracji konta Użytkownika w bazie CBDZOE;

Konto – przydzielony danemu Użytkownikowi panel, identyfikowany za pomocą adresu e-mail, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań (panel użytkownika)

Rejestracja – wprowadzenie danych do bazy CBDZOE:

Ogłoszenie — zamieszczona w bazie CBDZOE przez Użytkownika informacja odnośnie sytuacji odnalezienia lub zagubienia zwierzęcia, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Oferta – zamieszczony w bazie CDBZOE przez Użytkownika anons dotyczący sprzedaży zwierzęcia.

Adopcje - zamieszczone w bazie CBDZOE informacje odnośnie zwierząt poszukujących nowego domu.

Centralny Rejestr Hodowli Zwierząt i Reproduktorów – jest to rejestr hodowli i reproduktorów pochodzących z legalnie działających hodowli, zrzeszonych w przypadku psów w ZKwP (FCI) i w przypadku kotów w: FIFe, WCF, CFA i TICA.

Miejsce Przyjazne Zwierzętom - mapka obiektów, która wskaże Ci polecane miejsca użyteczności publicznej, w jakich będziesz mile widziany ze swoim pupilem.

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników;

przewiń w lewo
  • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
    Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
    Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
    Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
    Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
przewin w prawo
zwierzęta rejestracja baza danych CBDZOE

przewiń
do góry