facebook
google+
kontakt
twitter
REGULAMIN I POLITYKA
zapoznaj się ze szczegółami funkcjonowania bazy oraz regulaminem i polityką prywatności
Jesteś w:   Start   »
REGULAMIN I POLITYKA

Oferty / Forum

Oferty

Centralna Baza Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie udostępnia swoim użytkownikom możliwość zamieszczania prywatnych ogłoszeń w dziale Oferty oraz prowadzenia forum;

 • Oferta zamieszczana przez Użytkownika CBDZOE musi być zgodna z założeniami Regulaminu, i wymaga wcześniejszego utworzenia Konta oraz wypełnienia odpowiedniego formularza;
 • Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników treści oraz zdjęcia;
 • Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, Administrator Bazy zezwala na dodawanie ofert kupna i sprzedaży jedynie psów i kotów pochodzących z hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statusowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów oraz pochodzących ze schronisk dla zwierząt i organizacji społecznych, podejmujących działania na rzecz ochrony zwierząt. Anonse niespełniające w/w kryteriów będą usuwane z bazy.
 • Oferty sprzedaży dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu, którzy odwiedzą stronę www.cbdzoe.pl.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 • Treść informacji wprowadzanych do bazy powinna w jasny sposób nawiązywać do tematu, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności, co do właściwości tematu, takich jak: stan zdrowia zwierzęcia, pochodzenie, cechy charakterystyczne, dokumentacja
 • Zabroniona jest manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Oferty w niewłaściwej kategorii.
 • Oferta może być zamieszczona wyłącznie w języku polskim.
 • W treści Oferty (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów. Powyższe dane powinny być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Oferty. Operator zastrzega, że Oferty, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
 • W okresie emisji Oferty Użytkownik może modyfikować jej treść i parametry, usunąć Ofertę, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji.
 • Administrator ma prawo do usunięcia Oferty, jeżeli narusza ona w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności, gdy zawiera treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie bazy CBDZOE lub jego partnerów,
  • świadomie wprowadzające w błąd
  • treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • brak zainteresowania przedmiotem Oferty,
  • zakres wywiązania się z umowy sprzedaży przez osobę składającą ofertę zawartej z nabywcą przedmiotu sprzedaży,
  • działanie czynników niezależnych od Administratora, systemów teleinformatycznych lub urządzeń technicznych
 • Administrator ma prawo do usunięcia każdej ofert lub zablokowania Konta Użytkownika, jeśli zaistniało podejrzenie, że za jej pośrednictwem mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Bazy CBDZOE a także w przypadku, w którym treść Oferty działa na szkodę Administratora

Forum

 • Funkcja ta dostępna jest zarówno dla zarejestrowanych użytkowników CBDZOE, jak i dla osób zamierzających korzystać z oferowanych przez stronę funkcji w sposób selektywny. Osoby, biorące udział w dyskusjach podejmowanych na FORUM i nieposiadające konta użytkownika, korzystają z konta GOŚCIA, które jest aktywne wyłącznie dla wyznaczonych opcji oferowanych przez bazę.
 • Zamieszczając wypowiedzi na forum bazy CBDZOE, Użytkownik/Gość zobowiązany jest do:
  • rozpoczynania rozmowy o podanym przez siebie temacie, przypisując go do określonego działu tematycznego;
  • toczenia dyskusji na temat ustanowiony przez jego autora;
  • nie działania na szkodę innych Użytkowników uczestniczących w dyskusji oraz zarejestrowanych w bazie CBDZOE
 • Zabrania się jakiekolwiek udostępnianie za pomocą Forum materiałów uzyskanych nielegalnie, bądź w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem,
 • Zabrania się wielokrotnej rejestracji/korzystania z więcej niż jednego loginu. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego postanowienia jeden (lub więcej loginów Użytkownika) mogą zostać zablokowane przez Administratora.
 • Zabrania się udostępnianie danych umożliwiających korzystanie z loginu Użytkownika osobom trzecim.
 • Zabrania się rozpowszechnianie treści o charakterze pornograficznym.
 • Zabrania się rozpowszechniania treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 • Zabrania się jakiegokolwiek rozpowszechnienia wirusów komputerowych lub złośliwego/szkodliwego oprogramowania.
 • Zabrania się rozpowszechniania treści obraźliwych, wulgarnych, niezgodnych z prawdą, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników/Gości lub osób trzecich.
 • Zabrania się rozpowszechniania, bez zgody Administratora banerów reklamowych podmiotów gospodarczych
 • Zabrania się publikowania wpisów zawierających szkodliwe porady, porady niebędące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
 • Zabrania się publikowania tych samych lub bardzo podobnych informacji w wielu działach forum.
 • Administrator bazy CBDZOE ma możliwość:
  • usuwania wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem oraz nie będących kontynuacją zadanego tematu;
  • anulowania rozpoczętych wątków w przypadku naruszenia zasad Regulaminu;
  • przenoszenia tematów do odpowiednich działów;

Przejdź do Ofert  Przejdź do Forum  

<< Powrót

przewiń w lewo
 • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
 • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
przewin w prawo
zwierzęta rejestracja baza danych CBDZOE

przewiń
do góry