facebook
google+
kontakt
twitter
REGULAMIN I POLITYKA
zapoznaj się ze szczegółami funkcjonowania bazy oraz regulaminem i polityką prywatności
Jesteś w:   Start   »
REGULAMIN I POLITYKA

Postanowienia końcowe

 • Regulamin dostępny jest w domenie www.cbdzoe.pl lub może zostać wysłany na żądanie Użytkownika drogą poczty elektronicznej.
 • O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie bazy CBDZOE. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie www.cbdzoe.pl; Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczące usług świadczonych przez Bazę podlegają zgłoszeniu na adres e-mail: pomoc@cbdzoe.pl
 • Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać okoliczności pozwalające na rozstrzygnięcie reklamacji, w tym wyszczególnienie okoliczności będących podstawą reklamacji, czas wystąpienia nieprawidłowości oraz w miarę możliwości wskazanie adresu URL, w ramach którego nieprawidłowości wystąpiły.
 • O rozstrzygnięciu kwestii spornych zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną
 • Za prawidłowe funkcjonowanie bazy CBDZOE odpowiada administrator, który dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania bazy. Administrator zastrzega sobie możliwość zaistnienia przerw w pracy serwisu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
 • O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

<< Powrót

przewiń w lewo
 • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
 • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
przewin w prawo
zwierzęta rejestracja baza danych CBDZOE

przewiń
do góry