facebook
google+
kontakt
twitter
REGULAMIN I POLITYKA
Regulamin sklepu internetowego
Jesteś w:   Start   »
REGULAMIN I POLITYKA

Sklep

1.       Postanowienia ogólne

a)      Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z wszystkich funkcjonalności i usług Sklepu Internetowego CBDZOE  znajdującego się pod adresem elektronicznym www.cbdzoe.pl

b)    Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121)

c)      Określeniom zastosowanym w niniejszym regulaminie przypisuje się następujące znaczenia:

·      Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.cbdzoe.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży towaru bez jednoczesnej obecności stron, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

·         Sprzedawca - RFOG Poland Tomasz Paszkowski ul. Starogrodzka 1/2 72-300 Gryfice NIP 857-115-72-13; REGON 811833063; adres e-mail: sklep@cbdzoe.pl

·         Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepie2

·         Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby

·         Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie

·         Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy

d)    Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – Polityką Prywatności oraz dokonać ich akceptacji

e)      Zawartość strony internetowej Sklepu CBDZOE stanowi własność sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

2.       Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Aby zapewnić możliwość prawidłowego korzystania ze Sklepu CBDZOE i usług świadczonych za jego pośrednictwem urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

·         posiadać połączenie z siecią Internet umożliwiające transmisję danych,

·         posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet

·         aktywne konto poczty e-mail.

3.       Realizacja zakupów

a)       Informacje znajdujące się na stronach Sklepu odnośnie oferowanych do sprzedaży produktów, ich opisy, specyfikacje, parametry i ceny, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego nie stanowią oferty

b)      Klient może dokonać zakupów korzystając  utworzonego konta Klienta lub też bez jego rejestracji

c)       W celu prawidłowej realizacji zmówienia konieczne jest przekazanie następujących danych:

·         imię i nazwisko,

·         adres e-mail,

·         dane adresowe do wysyłki,

·         numer telefonu,

·         dane do faktury VAT (fakultatywnie, wyłącznie w przypadku żądania otrzymania faktury VAT).

 d)     Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu należytego wywiązania się z umowy sprzedaży; administratorem danych jest RFOG Poland Tomasz Paszkowski ul. Starogrodzka 1/2 72-300 Gryfice NIP 857-115-72-13; REGON 811833063

e)   Ceny w sklepie internetowym CBDZOE są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (cena brutto). Przedstawione ceny nie są ofertą w rozumieniu art. 66 "Kodeksu Cywilnego". Oznacza to przede wszystkim, że cena podana na witrynie może ulec zmianie przed zawarciem umowy sprzedaży.
Cena brutto nie obejmuje kosztów wysyłki.

f)   W zakres działalności sklepu wchodzi: dystrybucja akcesoriów dla zwierząt domowych związanych z ich znakowaniem.
Wszystkie produkty dostępne w sklepie CBDZOE są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają wymagane certyfikaty jakości, spełniające standardy bezpieczeństwa i legalnie wprowadzone na polski rynek.
W Sklepie dostępny jest katalog oferowanych produktów. Znajdują się w nim zdjęcia produktu, jego cena oraz szczegółowy opis.
Sklep CBDZOE zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych produktów, a w szczególności tych, które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów

g)     Zamówienia należy składać poprzez Sklep CBDZOE na stronie www.cbdzoe.pl, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail

h)    Sprzedawca umożliwia Klientowi składanie zamówień przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej lub wiadomości e-mail; zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze w godzinach 7.30-15.30.

i)        Przed złożeniem Zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak: ilość, sposób dostawy, sposób Płatności.

j)     Czas realizacji zmówienia wynosi od 1-2 dni roboczych, jednakże maksymalny czas realizacji zamówienia może wynosić do 3 dni roboczych (nie licząc czasu dostawy) co zależne jest od dostępności zamówionego towaru. Czas liczony jest od:

·         od momentu złożenia (dla Klientów płacących przy odbiorze)

·         od momentu zaksięgowania opłaty za zakupy na koncie sklepu (dla Klientów płacących przelewem na rachunek bankowy lub za pomocą karty kredytowej).

W przypadkach szczególnych (niedostępność towaru u dystrybutora) okres realizacji może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany.

W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia.

Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi wpłaconą kwotę maksymalnie w terminie 14 dni od dnia poinformowania klienta o niedostępności towaru.

k)       Sklep CBDZOE udostępnia następujące formy płatności do wyboru klienta:

·      Samodzielny przelew na rachunek bankowy; dane do przelewu:
RFOG POLAND Tomasz Paszkowski
BRE BANK SA
60 1140 2004 0000 3302 7534 0038

·         Opłata pobraniowa przy odbiorze przesyłki

·         Forma bezpiecznej, szyfrowanej transakcji za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24

l)      Zamówienia, które nie zostaną opłacone (przelew) w przeciągu 7 dni od daty złożenia lub otrzymania maila informującego, są automatycznie anulowane. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany mailowo.
Wizerunek produktów na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego, co wynika z parametrów technicznych użytego sprzętu komputerowego /tabletu.

m)   Złożenie zamówienie jest równoznaczne z zapisaniem adresu email w bazie newslettera sklepu. Klient w każdej chwili ma prawo zrezygnować z subskrypcji newslettera na swój adres. Rezygnacja z newslettera jest trwała - kolejne zamówienia w sklepie nie powodują jej automatycznego przywrócenia

n)      Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta, co jednocześnie stanowi przyjęcie przez Sklep tego zamówienia do realizacji.

o)   Klienci sklepu CBDZOE mają możliwość korzystania z promocji. Produkty promocyjne są oznaczone i oferowane w zakładce Promocje. Promocja obejmuje upusty cenowe, dodanie dodatkowych produktów czy kuponów rabatowych oraz . Produkty dostępne w ramach promocji są oferowane w określonej ilości, co ogranicza zakres trwania oferty do wyczerpania przecenionych towarów.

4.       Promocje

Klienci sklepu CBDZOE mają możliwość korzystania z promocji.

a)     Produkty promocyjne są oznaczone i oferowane w zakładce Promocje lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanych do Klientów.

b)     Promocja obejmuje upusty cenowe, dodanie dodatkowych produktów czy kuponów rabatowych oraz inne, określone przez Sprzedającego formy sprzedażowe

c)      Zakupu produktów objętych promocją można dokonać w następujący sposób:

·         telefonicznie

·         poprzez wiadomość e-mail

·         poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego po kliknięciu linka umieszczonego w wiadomości e-mail informującej o Promocji

d)      Produkty dostępne w ramach Promocji są oferowane w określonej ilości, co ogranicza zakres trwania oferty do wyczerpania przecenionych towarów

e)    W przypadku ekstremalnych różnic cenowych, pomiędzy artykułami oferowanymi w akcji promocyjnej a tymi samymi produktami w Sklepie CBDZOE, wskazujących na błąd systemu lub błąd o nieustalonej etiologii, Sprzedający zastrzega, iż ceną obowiązującą jest oferta Sklepu CBDZOE.

f)      Towary zakupione w ramach akcji promocyjnych, podobnie jak wszystkie artykuły nabywane w Sklepie CBDZOE, podlegają obowiązkowi zapłaty.

5.       Tryb odstąpienia od umowy

W trosce o komfort zakupów naszych Klientów, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) roku o ochronie praw konsumentów, w przeciągu 14 dni od dnia zawarcia tej umowy Klient ma prawo do rezygnacji z towaru zakupionego w sklepie CBDZOE poprzez odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Odstąpienie od umowy dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem formularza i dostarczone wybraną formą  porozumienia się na odległość, m.in.: (druk formularza dostępny TUTAJ)

·         wiadomością e-mail, na adres pomoc@cbdzoe.pl

·         w formie pisemnej, na adres – CBDZOE, ul. Starogrodzka 1/2, 72-300 Gryfice

·         Sklep CBDZOE przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

·         Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób wysyłki towaru, który zagwarantuje jego dotarcie w stanie nieuszkodzonym.

·         Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

·         Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres Sklepu CBDZOE. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Zwracany towar należy przesłać na adres ul. Starogrodzka 1/2, 72-300 Gryfice po wcześniejszym skontaktowaniu się z pracownikami sklepu.
Produkt można zwrócić, gdy spełnia on warunki wymienione w wyżej wymienionej ustawie.

6.       Zwroty i reklamacje:

a)         Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad.

b)      Reklamacje związane z uszkodzeniami powstałymi w wyniku transportu, a także związane z ubytkiem towarów są rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności kuriera w chwili odbioru towaru.

c)         Klient ma prawo do zwrotu lub wymiany towaru w przypadku stwierdzenia jego wad (nie dotyczy to wad powstałych z winy Klienta). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, czyli

·         nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

·         nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór

·         nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

·         została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

d)        Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zostać złożona w następujący sposób:

         ·         za pomocą  formularza reklamacyjnego w formie elektronicznej na adres pomoc@cbdzoe.pl

         ·         w formie pisemnej na adres sklepu CBDZOE; (druk formularza dostępny TUTAJ)

e)      Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów

f)        Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, w przypadku, kiedy sklep CBDZOE w krótkim terminie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie wymieni wadliwego produktu na sprawny albo nie usunie stwierdzonej wady. Jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana klient ma prawo do decydowania o jednej z form reklamacji (odstąpienie od umowy, naprawa, obniżenie ceny, wymiana)

g)       Reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz wskazania dotyczące formy realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać towar do sklepu na koszt Sprzedającego

h)     Warunkiem zwolnienia kupującego z odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie nadanej przesyłki zwrotnej jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia

i)        CBDZOE ustosunkuje się do oczekiwań Kupującego w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu CBDZOE

7.       Ograniczenia realizacji zamówienia
Zamówienia nie będą realizowane w czasie trwania urlopów oraz przerw świątecznych, na temat których informacje będą zamieszczane na stronie sklepu na bieżąco.
Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze.

 

przewiń w lewo
  • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
    Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
    Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
    Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
    Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
przewin w prawo
zwierzęta rejestracja baza danych CBDZOE

przewiń
do góry