facebook
google+
kontakt
twitter
Schroniska, przytuliska dla zwierząt
Sprawdź spis schronisk dla zwierząt w POLSCE
Jesteś w:   Start   »
Schroniska, przytuliska dla zwierząt

Schroniska, przytuliska dla zwierząt w POLSCE

Schroniska, przytuliska dla zwierzątSchronisko dla zwierząt jest formą placówki przeznaczonej dla bezdomnych zwierząt domowych (głównie psów i kotów), w której otoczone są one opieką w zakresie zapewnienia schronienia, pożywienia oraz podstawowej opieki weterynaryjnej. Sytuacja prawna schronisk dla zwierząt została doprecyzowana wejściem w życie 1 stycznia 2012 roku nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. W jej świetle legalnymi schroniskami dla zwierząt są - "miejsca przeznaczonego do opieki nad zwierzętami domowymi spełniającego warunki określone w ustawie z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (art. 4 ust. 25)". W niektórych schroniskach, gdzie przebywają zwierzęta bezdomne wykonywane są także zabiegi sterylizacji/kastracji oraz aktywne działania w zakresie poszukiwania nowych opiekunów. Instytucje tego typu tworzone są zwykle z funduszy gmin oraz datków pieniężnych i rzeczowych od osób prywatnych oraz organizacji charytatywnych. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie reguluje jednak kwestii prowadzenia schronisk , nakłada jedynie na gminy obowiązek ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (art. 3. i art. 7. ustawy).
Placówki pełniące funkcję schronisk, mogą mieć zatem również formę komercyjną; funkcjonują wówczas w porozumieniu z gminami lub na zasadzie hoteli dla zwierząt. Zakres ich działalności różni się wówczas w częściowym lub pełnym zakresie i obejmuje on m.in. świadczenie odpłatnych usług noclegowych dla zwierząt. Reguluje to ustawa o ochronie zwierząt z 1997 r., wprowadzono przepis (art. 11) o możliwości tworzenia takich placówek jako schroniska dla zwierząt przez organizacje społeczne w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego.
W 2013 roku w Polsce spis zarejestrowanych schronisk liczył 173 placówki. Część z nich działa pod patronatem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, regionalnych Towarzystw Opieki nad Zwierzętami oraz różnych fundacji. Ich liczba wciąż wzrasta lecz ilość oferowanych w nich miejscach jest nadal zbyt mała do potrzeb.
Jeżeli pragniesz nawiązać współpracę z jednym z takich miejsc, zaoferować ich podopiecznym swoją pomoc lub adoptować szukającego nowego domu czworonoga lub po prostu szukasz takiego miejsca, możesz skorzystać z rejestru w formie spisu widniejącego w MIEJSCA PRZYJAZNE- SCHRONISKA, PRZYTULISKA, wybierając interesujący Cię rejon. Spis zawiera dane kontaktowe schronisk, dzięki którym szybko znajdziesz placówkę, której szukasz.

Chcesz dodać przyjazne miejsce zarejestruj się
  Powrót do listy artykułów    Załóż konto w CBDZOE i zarejestruj swojego pupila  
przewiń w lewo
  • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
    Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
    Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
    Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
    Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
przewin w prawo
zwierzęta rejestracja baza danych CBDZOE

przewiń
do góry